Từ điển Dict9
EV

penult Tiếng Anh là gì?

ENpenult
Tính từ
(ngôn ngữ học) áp chót, giáp cuối
Danh từ
(ngôn ngữ học) âm áp chót, âm giáp cuối