Từ điển Dict9
EV

penultimate Tiếng Anh là gì?

ENpenultimate
Tính từ
(thuộc ngữ)
áp chót
the penultimate letter of a word
con chữ áp chót của một từ