Từ điển Dict9
EV

peppercorn Tiếng Anh là gì?

ENpeppercorn
Danh từ
hột tiêu