Từ điển Dict9
EV

peppery Tiếng Anh là gì?

ENpeppery
Tính từ
như hạt tiêu; cay
nóng nảy, nóng tính