Từ điển Dict9
EV

peppy Tiếng Anh là gì?

ENpeppy
Tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đầy nghị lực, đầy dũng khí, hăng hái