Từ điển Dict9
EV

perambulation Tiếng Anh là gì?

ENperambulation
Danh từ
sự (cuộc) đi dạo, sự (cuộc) dạo quanh; sự (cuộc) đi khắp
anh ta đã thấy nhiều điều lạ trong các cuộc đi dạo quanh thành phố cổ