Từ điển Dict9
EV

perambulator Tiếng Anh là gì?

ENperambulator
Danh từ
xe đẩy trẻ em (bốn bánh)