Từ điển Dict9
EV

perceive Tiếng Anh là gì?

ENperceive
Động từ
thấy; nhận thấy; cảm nhận
tôi nhận thấy thái độ của nó đã thay đổi
bệnh nhân thấy đi đứng khó khăn
tôi thấy lời bình của anh ta khác nào như một thách thức