Từ điển Dict9
EV

percolator Tiếng Anh là gì?

ENpercolator
Danh từ
bình pha cà phê
(hóa học) máy ngâm chiết