Từ điển Dict9
EV

percuss Tiếng Anh là gì?

ENpercuss
Ngoại động từ
(y học) gõ vào (ngực, đầu gối để chẩn đoán bệnh)