Từ điển Dict9
EV

percussion cap Tiếng Anh là gì?

ENpercussion cap
Danh từ
(cách viết khác cap)kíp nổ