Từ điển Dict9
EV

perdition Tiếng Anh là gì?

ENperdition
Danh từ
(tôn giáo) sự đọa đày truyền kiếp nơi địa ngục
(cổ) sự diệt vong hoàn toàn