Từ điển Dict9
EV

perdurability Tiếng Anh là gì?

ENperdurability
Danh từ
tính vĩnh viễn, tính vĩnh cửu; tính lâu đài
sự tồn tại mãi mãi