Từ điển Dict9
EV

perenniality Tiếng Anh là gì?

ENperenniality
Danh từ
tinh lâu dài, tinh vĩnh viễn, tinh bất diệt
sự tồn tại mãi mãi