Từ điển Dict9
EV

perfoliate Tiếng Anh là gì?

ENperfoliate
Tính từ
(thực vật học) xuyên lá (thân)