Từ điển Dict9
EV

perforator Tiếng Anh là gì?

ENperforator
Danh từ
máy khoan
máy đục lỗ
key p. máy đục lỗ phím