Từ điển Dict9
EV

perfumed Tiếng Anh là gì?

ENperfumed
Tính từ
thơm, đượm hương thơm
có xức nước hoa