Từ điển Dict9
EV

perfumery Tiếng Anh là gì?

ENperfumery
Danh từ
xưởng làm nước hoa
cửa hàng bán nước hoa
sự chế nước hoa; quá trình chế nước hoa