Từ điển Dict9
EV

perfusion Tiếng Anh là gì?

ENperfusion
Danh từ
sự vảy, sự rắc
sự đổ tràn ngập; sự làm tràn ngập