Từ điển Dict9
EV

peri Tiếng Anh là gì?

ENperi
Danh từ
(thần thoại,thần học) tiên nữ; thần thiện
người đẹp, người duyên dáng