Từ điển Dict9
EV

pericardiac Tiếng Anh là gì?

ENpericardiac
Tính từ
(y học) (thuộc) bệnh viêm màng ngoài tim; mắc bệnh viêm màng ngoài tim