Từ điển Dict9
EV

pericarditis Tiếng Anh là gì?

ENpericarditis
Danh từ
(y học) bệnh viêm màng ngoài tim