Từ điển Dict9
EV

pericranium Tiếng Anh là gì?

ENpericranium
Danh từ, số nhiều pericrania /,peri'kreiniə/
(giải phẫu) màng quanh sọ-(đùa cợt) sọ, óc, não; trí tuệ, trí óc