Từ điển Dict9
EV

perigee Tiếng Anh là gì?

ENperigee
Danh từ
(thiên văn học)
điểm cận địa (của hành tinh, phi thuyền)