Từ điển Dict9
EV

perihelion Tiếng Anh là gì?

ENperihelion
Danh từ
(số nhiều perihelia) (thiên văn học)
điểm cận nhật (của hành tinh, sao chổi…)