Từ điển Dict9
EV

perilous Tiếng Anh là gì?

ENperilous
Tính từ
nguy hiểm, hiểm nghèo
a perilous journey across the mountains
cuộc hành trình nguy hiểm qua các dãy núi