Từ điển Dict9
EV

perimeter Tiếng Anh là gì?

ENperimeter
Danh từ
chu vi (của một hình hình học, của một vùng đất…)