Từ điển Dict9
EV

perinea Tiếng Anh là gì?

ENperinea
Danh từ
(giải phẫu) đáy chậu (vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục