Từ điển Dict9
EV

periodic Tiếng Anh là gì?

ENperiodic
Tính từ
định kỳ
a periodic review of expenditure
định kỳ xem xét lại chi tiêu