Từ điển Dict9
EV

periostitis Tiếng Anh là gì?

ENperiostitis
Danh từ
(y học) viêm màng xương