Từ điển Dict9
EV

periphrases Tiếng Anh là gì?

ENperiphrases
Danh từ
cách nói quanh, cách nói vòng
lời nói quanh, lời nói vòng