Từ điển Dict9
EV

peritoneum Tiếng Anh là gì?

ENperitoneum
Danh từ, số nhiều peritonea /,peritou'ni:ə/
(giải phẫu) màng bụng