Từ điển Dict9
EV

peritonitis Tiếng Anh là gì?

ENperitonitis
Danh từ
(y học)
viêm màng bụng, viêm phúc mạc