Từ điển Dict9
EV

permalloy Tiếng Anh là gì?

ENpermalloy
Danh từ
hợp kim pecmalci