Từ điển Dict9
EV

permissibility Tiếng Anh là gì?

ENpermissibility
Danh từ
tính cho phép được; tính chấp nhận được, tính dung được