Từ điển Dict9
EV

permissiveness Tiếng Anh là gì?

ENpermissiveness
Danh từ
sự dễ dãi (trong cách nhìn, cách cư xử…)