Từ điển Dict9
EV

permutation Tiếng Anh là gì?

ENpermutation
Danh từ
sự hoán vị;(toán học) phép hoán vị
(khẩu ngữ perm) sự hoán vị số (trong trò chơi đánh cá bóng đá)