Từ điển Dict9
EV

peroxyde Tiếng Anh là gì?

ENperoxyde
Danh từ
(hoá học) peroxyt
(thông tục) Hyđro peroxyt (để nhuộm tóc)
Ngoại động từ
nhuộm (tóc) bằng Hyđro peroxyt