Từ điển Dict9
EV

perplexed Tiếng Anh là gì?

ENperplexed
Tính từ
lúng túng, bối rối
looked perplexed
trông có vẻ bối rối
a perplexed look
vẻ bối rối