Từ điển Dict9
EV

perplexing Tiếng Anh là gì?

ENperplexing
Tính từ
làm lúng túng, làm bối rối
làm phức tạp, làm rắc rối, làm khó hiểu