Từ điển Dict9
EV

perron Tiếng Anh là gì?

ENperron
Danh từ
bậc thềm