Từ điển Dict9
EV

perse Tiếng Anh là gì?

ENperse
Tính từ
(từ cổ,nghĩa cổ) xanh xám
Danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) màu xanh xám