Từ điển Dict9
EV

persevere Tiếng Anh là gì?

ENpersevere
Động từ
kiên trì, bền chí
nó kiên trì cố gắng đoạt cho được danh hiệu quán quân