Từ điển Dict9
EV

persiennes Tiếng Anh là gì?

ENpersiennes
Danh từ số nhiều
mành mành (cửa sổ)