Từ điển Dict9
EV

piezoelectricity Tiếng Anh là gì?

ENpiezoelectricity
Danh từ
hiện tượng áp điện
áp điện học