Từ điển Dict9
EV

pig's wash Tiếng Anh là gì?

ENpig's wash
Danh từ
nước gạo vo, nước rửa bát