Từ điển Dict9
EV

pigeon-pair Tiếng Anh là gì?

ENpigeon-pair
Danh từ
cặp trai gái sinh đôi
một trai một gái (hai đứa con độc nhất của một gia đình)