Từ điển Dict9
EV

piggy Tiếng Anh là gì?

ENpiggy
Danh từ
(tiếng của nhi đồng)
con lợn
Tính từ
như piggish