Từ điển Dict9
EV

pigling Tiếng Anh là gì?

ENpigling
Danh từ
lợn con