Từ điển Dict9
EV

pigmentary Tiếng Anh là gì?

ENpigmentary
Tính từ
(sinh vật học) (thuộc) chất sắc, (thuộc) sắc tố (của tế bào)